Delo na domu eden ključnih ukrepov za omejevanje širjenja Covid-19