Priporočila za izjemno ranljive skupine oseb v času širjenja okužbe COVID-19