Vlada sporoča in obvešča: 17. redna seja Vlade Republike Slovenije