Vlada sporoča in obvešča: Tehnični pregledi zopet možni, omogočen javni potniški promet