Sofinanciranje subvencije obrestne mere podjetniških kreditov

Projekt Subvencija obrestne mere (SOM), ki ga vodi Razvojni center Novo mesto za občine, ki so k projektu pristopile, je namenjen reševanju problema povečevanja stroškov financiranja, s katerimi se srečujejo manjša podjetja in drugi upravičenci v upravičenem območju.

Upravičeno območje je območje občin, ki v projektu sodelujejo. To so Mestna občina Novo mesto, Občina Dolenjske Toplice, Občina Mirna Peč, Občina Šentjernej, Občina Škocjan, Občina Šentrupert in Občina Žužemberk.

Sredstva za sofinanciranje subvencije obrestne mere zagotavljajo občine, ki sodelujejo v projektu, kot pomoč »de minimis« na osnovi sheme pomoči »de minimis« »Sofinacniranje subvencije obrestne mere« v skladu z Uredbo Komisiej (EU) št. 1407/2013.

Razvojni center Novo mesto je dne 1. 4. 2017 na svoji spletni strani objavil Povabilo – »Sofinanciranje subvencije obrestne mere podjetniških kreditov na območju Dolenjske 2017« (v nadaljevanju: Povabilo). Gre za skupno povabilo vseh sodelujočih občin.

Vloge lahko posredujejo mikro in male gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter socialna podjetja, registrirana v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem podjetništvu, ki so vpisana v evidenco socialnih podjetij (ki jo vodi pristojno ministrstvo) in imajo sedež v eni izmed občin, ki sodeluje v Povabilu ter izpolnjujejo pogoje tega Povabila in dodelitev pomoči po pravilu »de minimis«.

Več o ostalih pogojih sodelovanja in načinu prijave najdete v pripetih dokumentih.

Prenesi v: