Sklic 20. redne seje občinskega sveta, 26.7.2017

Obveščamo vas, da je na podlagi 21. člena Statuta Občine Šentrupert (Ur.l. RS, št. 12/07 in 102/09) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentrupert (Ur.l. RS, št. 23/07 in 102/09) sklicana 20. redna seja Občinskega sveta Občine Šentrupert, ki bo v sredo, 26. julija 2017, ob 17. uri, v sejni sobi Občine Šentrupert, Šentrupert 33.

 

DOKUMENTI

Prenesi v: