Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest

Občina Šentrupert izdaja po uradni dolžnosti v zadevi lepljenja in nameščanja plakatov z oglaševalskimi vsebinami za referendumsko kampanjo o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (OdZIUGDT) sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest.

Vsi organizatorji referendumske kampanje naslovijo najkasneje do 22. septembra 2017 na Občino Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert ali na e-naslov: obcina@sentrupert.si pisno vlogo oz. zahtevek, na podlagi  katerega se bo organizatorju referendumske kampanje v skladu s sklepom o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest in skladno z določili Odloka o plakatiranju in oglaševanju v Občini Šentrupert (Uradni list RS, št. 58/13) izdalo dovoljenje za plakatiranje v času referendumske kampanje.

Občinska uprava Občine Šentrupert

Prenesi v: