Odločba o ukinitvi statusa javnega dobra

Občinska uprava Občine Šentrupert v upravni zadevi prenehanja statusa  javnega dobra lokalnega pomena po uradni dolžnosti izdaja Odločbo o ukinitvi statusa javnega dobra.

Prenesi v: