Od 1. aprila 2017 velja velika požarna ogroženost naravnega okolja na območju celotne države

 

Na podlagi 8. člena uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št.
20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglaša veliko požarno
ogroženost naravnega okolja od 1. aprila 2017 na območju celotne države. Z dnem
razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja
gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti
kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati
predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.
Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času
razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.

 

Na podlagi 8. člena uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 1. aprila 2017 na območju celotne države. Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.

Prenesi v: