Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Številka: 478-0003/2009-9
Datum: 21. 6. 2017

V skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,  42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Šentrupert objavlja: 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE 

Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za parc. št. 3983/21 in 3970/11, obe k.o. 1399 - Šentrupert.

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šentrupert.

                                                                                                            OBČINA ŠENTRUPERT

Prenesi v: