Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Številka: 478-0001/2016-4
Datum: 12.4.2017

V skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,  42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Šentrupert objavlja: 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino parc. št. 2543/9 k.o. 1400 - Straža.

Za navedeno nepremičnino bo sklenjena neposredna pogodba.

Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šentrupert.

                                                                                                            OBČINA ŠENTRUPERT

Prenesi v: