Javni poziv za spremembe Statuta Občine Šentrupert

Občinski svet Občine Šentrupert je na 20. redni seji, dne 26. 07. 2017, sprejel sklep o začetku postopka za sprejem novega Statuta Občine Šentrupert, ki bo nadomestil sedaj veljavni Statut Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07 in 102/09).

Statutarno pravna komisija poziva vse zainteresirane, da posredujete predloge za spremembe sedaj veljavnega Statuta Občine Šentrupert. Vse prejete pisne predloge bo Statutarno pravna komisija obravnavala, se do njih opredelila ter predloge, za katere bo presodila, da so vsebinsko primerni, smiselni in skladni s predpisi, vključila v predlog novega statuta. 

Predloge za spremembe Statuta Občine Šentrupert pošljite do 15. septembra 2017 na naslov: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert ali po e-pošti na naslov: obcina@sentrupert.si.

Robert Jereb
predsednik Statutarno pravne komisije

Prenesi v: