Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta GGE Dole (2017-2026)

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice obvešča, da je bil izdan sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dole (2017-2026).

Sklep je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, http://www.mkgp.gov.si/.

Osnutek gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dole bo razgrnjen od 12.8.-25.8.2017 v prostorih TIC Dole pri Litiji, Dole pri Litiji 8a, 1273 Dole pri Litiji v času uradnih ur TIC: ponedeljek, od 8-16, sreda, od 12-18 in petek, od 12-16.

Javna obravnava bo v sredo, 23. avgusta 2017. ob 12.00, v prostorih TIC Dole pri Litiji, Dole pri Litiji 8a, 1273 Dole pri Litiji.

Zavod za gozdove Slovenije
Območna enota Brežice

Prenesi v: