Obvestila

Sklic 19. redne seje Občinskega sveta Občine Šentrupert

14 apr 2017

Obveščamo vas, da je na podlagi 21. člena Statuta Občine Šentrupert (Ur.l. RS, št. 12/07 in 102/09) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentrupert (Ur.l.

Več »

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

12 apr 2017

Številka: 478-0001/2016-4 Datum: 12.4.2017 V skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni...

Več »

Prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja

12 apr 2017

Na podlagi 8. člena uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje z 12.

Več »

Obvestilo o nadzoru hitrosti

5 apr 2017

Medobčinsko redarstvo bo predvidoma v mesecu aprilu izvajalo meritve hitrosti s samodejno merilno napravo za nadzor prometa, s katero se prekrški slikovno...

Več »

Sofinanciranje subvencije obrestne mere podjetniških kreditov

3 apr 2017

Projekt Subvencija obrestne mere (SOM), ki ga vodi Razvojni center Novo mesto za občine, ki so k projektu pristopile, je namenjen reševanju problema povečevanja...

Več »

Od 1. aprila 2017 velja velika požarna ogroženost naravnega okolja na območju celotne države

3 apr 2017

Na podlagi 8. člena uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglaša...

Več »

Poročilo o kakovosti pitne vode iz javnih vodovodnih sistemov v letu 2016

28 mar 2017

Upravljalec sistema oskrbe s pitno vodo je dolžan skladno s 34. členom Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15)...

Več »