Obvestila

Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve – DPN za državno cesto med AC A1 Maribor-Ljubljana in AC A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu

21 avg 2017

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (DzPGS) v skladu z določbami Zakona o umeščanju prostorskih ureditev...

Več »

Obvestilo o pričetku del na cesti Kostanjevica in Rovnice (Okrog)

18 avg 2017

Obveščamo vas, da bo podjetje CGP, d.d. dne 22. avgusta 2017 pričelo z izvajanje del za rekonstrukcijo ceste v Rovnicah in v Kostanjevici.

Več »

Poziv za prijavo škode v kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017

18 avg 2017

Oškodovance na območju občine Šentrupert pozivamo, da prijavijo škodo, ki je nastala v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017.

Več »

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta GGE Dole (2017-2026)

11 avg 2017

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice obvešča, da je bila izdan sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote...

Več »

Javni poziv za spremembe Statuta Občine Šentrupert

7 avg 2017

Občinski svet Občine Šentrupert je na 20. redni seji, dne 26. 07. 2017, sprejel sklep o začetku postopka za sprejem novega Statuta Občine Šentrupert, ki bo...

Več »

Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest

1 avg 2017

Občina Šentrupert izdaja po uradni dolžnosti v zadevi lepljenja in nameščanja plakatov z oglaševalskimi vsebinami za referendumsko kampanjo o Zakonu o...

Več »

Uradne ure občinske uprave v avgustu

1 avg 2017

Spoštovani! Obveščamo vas, da bodo uradne ure od 01. 08. 2017 do 18. 08. 2017 potekale v skrajšanem času, in sicer: ponedeljek od 8.00 do 12.

Več »