Obvestila

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

21 jun 2017

Številka: 478-0003/2009-9 Datum: 21. 6. 2017 V skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti...

Več »

Povabilo k oddaji ponudb

9 jun 2017

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/2015), naročnik Občina Šentrupert vabi vse zainteresirane ponudnike, da v skladu z...

Več »

Obvestilo uporabnikom ekološkega otoka Šentrupert

8 jun 2017

Spoštovani uporabniki, ekološki otok v Šentrupertu pri gasilnem domu je zamenjal lokacijo. Prestavljen je bil v bližino kulturnega doma Šentrupert.

Več »

Vodooskrba na vodnem sistemu z vodnim virom Zabukovje

23 maj 2017

Podjetje Dana, d.o.o. upravlja z vodnim virom Zabukovje, preko katerega se oskrbujejo vasi in zaselki v občini Šentrupert in občini Mirna. Podjetje Dana d.o.o.

Več »

Odločba o ukinitvi statusa javnega dobra

16 maj 2017

Občinska uprava Občine Šentrupert v upravni zadevi prenehanja statusa  javnega dobra lokalnega pomena po uradni dolžnosti izdaja Odločbo o ukinitvi statusa...

Več »

Objava rezultatov iz natečaja za mlade ilustratorje

9 maj 2017

OBJAVA REZULTATOV   zbranih ilustracij in natečaja za ilustracijo v dveh kategorijah Andrej Rozman Roza: POVABILO NA GRAVŽEV DAN  ...

Več »

Obvestilo o nadzoru hitrosti v mesecu maju

28 apr 2017

Medobčinsko redarstvo bo predvidoma v mesecu maju izvajalo meritve hitrosti s samodejno merilno napravo za nadzor prometa, s katero se prekrški slikovno...

Več »