Nadomestne volitve 2015

Poročilo o izidu nadomestnih volitev v Občinski svet Občine Šentrupert

 

Razpis nadomestnih volitev v Občinski svet Občine Šentrupert

Javna objava seznama kandidatov

 

Zapisniki, pojasnila, navodila, obvestila OVK

 

Sklep o določitvi volišč in območij volišč

Posebne oblike glasovanja

 

Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za nadomestne volitve

Ugotovitveni sklep o številu potrebnih glasov podpore

Kandidiranje in obrazci


Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest


Pravila za izrabo brezplačnega časopisnega prostora v občinskem glasilu