Lokalne volitve 2014

Poročilo o izidu volitev v občini Šentruper

Javna objava seznamov potrjenih kandidatur

Občinska volilna komisija

Posebne oblike glasovanja

Sklep o določitvi volišč in območij volišč

Ugotovitveni sklep o številu potrebnih glasov podpore

Kandidiranje in obrazci

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest:

Pravila za izrabo brezplačnega časopisnega prostora v občinskem glasilu:

Povezave: