Ponovne volitve 2015

Poročilo o izidu ponovnih volitev člana občinskega sveta

Razpis ponovnih volitev člana občinskega sveta

Javna objava seznama kandidatov

Zapisniki, pojasnila, navodila, obvestila OVK

Posebne oblike glasovanja

Sklep o določitvi volišč in območij volišč

Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za ponovne volitve

Imenovanje volilnih odborov

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest