Ustanove in društva

Za potrebe osnovnega šolstva in predšolske vzgoje delujeta na območju občine Šentrupert OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert, Šentrupert 57, 8232 Šentrupert, in Vzgojno varstveni zavod - Vrtec pri OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert z imenom Čebelica. V šoli deluje šolska knjižnica, javno službo na tem območju pa opravlja Knjižnica Pavla Golie Trebnje - Krajevna knjižnica Šentrupert.

Primarno zdravstveno varstvo pokriva Zdravstveni dom Trebnje, zobozdravstveno varstvo pa privatna zobozdravstvena ambulanta Siniše Kulaševića v Šentrupertu, Šentrupert 124, 8232 Šentrupert, tel.: 07/34 3 40 90, 07/343 40 91.

Poštne storitve opravlja Pošta Slovenije, ki ima v Šentrupertu svojo PE Novo mesto (8232 Šentrupert, Šentrupert 124, tel.: 07/348 23 24), v Poštni banki Slovenije in na bankomatu NLB na trgu v Šentrupertu pa so zagotovljene bančne in finančne storitve.

Na območju občine delujeta tudi Zavod za prestajanje kazni – Zapori Dob in Javni gospodarski zavod "Pohorje" Mirna, proizvodnja opreme za protipožarno zaščito in namakanje, ulivanje in kovanje barvnih kovin ter kmetijska proizvodnja.

V letu 2008 je začela v Šentrupertu delovati zastopniška pisarna Zavarovalnice Triglav d.d. V zastopniški pisarni lahko urejate vse v zvezi z zavarovanji, prijavite kakršnokoli škodo in dobite vse potrebne informacije.

Občina Šentrupert ima tudi svojo policijsko pisarno, ki se nahaja v prostorih Šentruperta 48. Pisarna deluje v času uradnih ur, vsak ponedeljek od 18. do 20. ure ter vsako sredo od 12. do 14. ure. V času, ko pisarna ne deluje, je na voljo poštni nabiralnik, kamor lahko oddate pobude, želje, vprašanja. Za vprašanja je na voljo tudi elektronski naslov: janez.senica@policija.si. Janez Šenica, vodja policijskega okoliša, je na voljo tudi na mobilni telefonski številki: 031-661-500.

V seznamu registriranih društev v Upravni enoti Trebnje ima 1. oktobra 2007 svoj sedež v občini Šentrupert 21 društev.