Projekti

Občina Šentrupert je v letu 2010 sprejela Vizijo in strategijo občine Šentrupert. Strategija razvoja občine umešča konkretne projekte v ciljno usmerjeno povezano celoto. Projekti, ki jih izvaja Občina Šentrupert, temeljijo na sprejeti strategiji razvoja občine do leta 2025 in predstavljajo zadnji izvedbeni korak uresničevanja strategije in doseganja sprejete vizije.