Kulturna dediščina

Register nepremične kulturne dediščine

V Registru nepremične kulturne dediščine se 30. septembra 2007 za občino Šentrupert nahaja seznam z 78 enotami nepremične kulturne dediščine.

Cerkev sv. Ruperta v Šentrupertu in Simončičev toplar v Bistrici pri Mokronogu sta razglašena za kulturni spomenik državnega pomena, 35 pa za kulturni spomenik lokalnega pomena.

Podrobnosti »

Znamenja in kapele

Kapelice so nastajale iz duhovnih potreb in stisk ljudi ter njihovega zaupanja v božjo pomoč. Ne vemo zagotovo, kdaj so jih ljudje začeli postavljati in na čigavo pobudo. Najstarejše ohranjene kapele pri nas so iz 17., znamenja pa že iz 15. stoletja.

Podrobnosti »

Grad Škrljevo

Grad je zgrajen na vzpetini zahodno od vaškega naselja Škrljevo ob severovzhodnem robu šentrupertske ravnine.

Podrobnosti »

Cerkve

V Šentrupertu so zbrane nekatere izmed najlepših cerkva v Sloveniji.

Podrobnosti »

Ema Krška

Ker je kneginja Ema po cerkvenih prizadevanjih in postopkih dosegla čast oltarja in je bila leta 1938 razglašena za svetnico, je njena civilna podoba kneginje in vladarice večine današnjega slovenskega ozemlja ...

Podrobnosti »