Oglaševanje v glasilu ŠentRUPERT

V občinskem glasilu je možno tudi oglaševanje. Občina Šentrupert je kot izdajatelj občinskega glasila na podlagi Odloka o izdajanju občinskega glasila Šentrupert in na predlog uredniškega odbora sprejela sklep o določitvi cenika oglasnih sporočil notranjih strani v občinskem glasilu.

Oglasna sporočila pripravijo in oblikujejo zainteresirani naročniki sami v predpisanem formatu in resoluciji ter jih posredujejo v elektronski obliki na e-naslov Občine Šentrupert, obcina@sentrupert.si in na e-naslov uredništva glasila, glasilo@sentrupert.si.

Cenik oglasnih sporočil in druge potrebne informacije v zvezi s tem najdete v sklepu objavljenem med dokumenti.

 

Občinska uprava Občine Šentrupert